0932.422.890

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Công Ty Cơ Khí

Chia sẻ bài viết
Rate this post

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại công ty cơ khí.

Nước thải sinh hoạt trong công ty cơ khí cũng có thành phần tương tự nước thải sinh hoạt tại các khu vực khác. Tuy nhiên với đặc thù nghành nghề của công nhân nơi làm việc thì vẫn có thành phần khác. Từ đó công nghệ xử lý sẽ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện chung của nhà máy.

Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt của cán bộ nhân viên văn phòng. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân. Nước thải phát sinh từ căn teen nhà ăn của nhà máy. Toàn bộ nước thải sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của công ty cơ khí.

Thành phần và tính chất nước thải.

Thành phần nước thải sinh hoạt tại công ty cơ khí cũng giống như nước thải sinh hoạt tại một số công ty khác, Hàm lượng Amoni trong nước cao trong khi hàm lượng chất hữu cơ BOD nằm mức thấp. Lượng nước thải chủ yếu là nước tiểu nên sự mất cân đối dinh dưỡng cho vi sinh vật là điều cần lưu ý.

Ngoài ra trong nước thải còn có hàm lượng cặn kim loại nặng, dầu mỡ và chất tẩy rửa. Đây là tác nhân gây ô nhiễm đặc trưng.

Thông thường với các công ty, nhà máy cơ khí khi áp dụng quy chuẩn nước thải sinh hoạt vào chất lượng nước sau xử lý sẽ không thấy các thông số này. Đối với các nhà máy công ty cơ khí khi áp dụng quy chuẩn QCVN 40 thì sẽ vướng vào các chỉ tiêu kim loại.

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt công ty cơ khí.

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty cơ khí có đặc điểm khác với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khác là ở phương án xử lý các chỉ tiêu kim loại nặng. Đồng thời cân đối các chất ô nhiễm cho vi sinh vật xử lý. Các chỉ tiêu về kim loại nặng, dầu mỡ, … liên quan tới nguyên liệu làm việc cần được tách ra trước khi vào hệ thống xử lý vi sinh.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!