0932.422.890

Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp

Chia sẻ bài viết
5/5 - (3 bình chọn)

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

Thời gian qua nước ta đã xây dựng nhiều khu công nghiệp với các ngành nghề đa dạng. Đi kèm sự phát triển kinh tế, bên cạnh đó nảy sinh các vấn đề cấp bách về môi trường. Các cấp các ngành hiện nay đã có nhiều biện pháp để xử lý nước thải khu công nghiệp. Các giải pháp được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan ô nhiễm môi trường.

Nguồn Gốc Phát Sinh Nước Thải 

Các ngành nghề trong khu công nghiệp rất đa dạng. Nên việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp gặp không ít khó khăn. Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp không chỉ từ một nguồn.

Bao gồm 3 nguồn nước thải trong công nghiệp trong nhà máy:

  • Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của công nhân viên. Như tắm giặt, vệ sinh và nước thải từ nhà ăn…của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Nước thải sinh hoạt các nhà máy chủ yếu chứa chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, vi khuẩn…
  • Nước thải sản xuất của KCN phát sinh từ các hoạt động có trong các nhà máy. Gồm nước thải vệ sinh máy móc, sản xuất, giải nhiệt, làm mát thiết bị và sản phẩm.
  • Nước mưa có thể bị ô nhiễm khi chảy qua các khu vực lan nhiễm chất thải độc hại. Nước mưa có thể bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác). Ô nhiễm hữu cơ (dịch chiết trong bãi rác), nhiễm hoá chất, kim loại nặng và dầu mỡ…

Cụm công nghiệp thường sẽ tiếp nhận toàn bộ nước thải của các nguồn nước thải từ các nhà máy. Mỗi nhà máy đều có thành phần đặc trưng riêng, Tuy mỗi nhà máy đều có hệ thống xử lý nước thải để đạt tiêu chuẩn cho phép tiếp nhận của KCN, nhưng trường hợp sự có là vẫn sảy ra.

Nước thải tiếp nhận của KCN sẽ phụ thuộc vào ngành nghề của các nhà máy: ví dụ hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty may, hệ thống xử lý nước thải mực in,…

Thành Phần Và Tính Chất 

Công trình hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp thường ô nhiễm các chỉ tiêu COD, BOD. SS, dầu mỡ, Nito, Phospho, Phenol và một số chỉ tiêu độc hại khác. Các chất này đều vượt quá nồng độ giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 40:2011/BTNMT. Nước thải có SS cao, màu và nhiều váng dầu sẽ gây nguy hại đối với môi trường xung quanh. Và nhất là đối với nguồn tiếp nhận nước thải.

STT

Thông số

Đơn vị

Giá trị tối đa

1

Nhiệt độ

0C

45

2

pH

4-12

3

BOD5 (200C)

mg/l

400

4

COD

mg/l

800

5

SS

mg/l

400

6

Amoni (NH3)

mg/l

15

7

Tổng Nito

mg/l

60

8

Tổng Phospho

mg/l

10

9

Độ màu

Pt-Co

<300

10

Tổng dầu mỡ khoáng

mg/l

20

11

As

mg/l

0,5

12

Cd

mg/l

0,5

13

Pb

mg/l

1

14

Cu

mg/l

5

15

Zn

mg/l

5

16

Mn

mg/l

5

17

Ni

mg/l

2

18

Crom (VI)

mg/l

0,5

19

Crom (III)

mg/l

2

20

Hg

mg/l

0,01

21

Fe

mg/l

10

22

Florua

mg/l

12

23

Sulfua

mg/l

1

24

Tổng Xianua

mg/l

0,5

25

Tổng Phenol

mg/l

1

26

Coliform

MPN/100ml

10000

Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp

Để xử lý nước thải công nghiệp, có rất nhiều phương án để chọn. Thông thường sẽ sử dụng cả phương án cơ học, hóa lý và sinh học. Một số công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp qua công trình cơ học và hóa lý. Sau đó kết hợp với sinh học như công trình mương oxi hóa, AO, SBR, MBR, UNITANK, MBBR, AAO…

Công ty môi trường Việt Thủy Sinh là công ty xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải y tế.

chúng tôi đưa ra Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp điển hình:

Quy trình công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp
Quy trình công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp
Quy trình công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp
Quy trình công nghệ xử lý nước thải khu công nghiệp

Thuyết Minh Công Nghệ

Nước thải của các nhà máy sau khi xử lý sơ bộ được đưa vào hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp. Tiếp theo nước được đưa lên mương dẫn qua song chắn rác thô. Song chắn rác có chức năng loại bỏ các loại rác có kích thước lớn để tránh làm hư hỏng máy bơm.

Tiền Xử Lý

Nước từ song chắn rác chảy xuống hầm bơm. Sau đó, nước thải đươc bơm lên máy lược rác tinh để bỏ những loại rác kích thước nhỏ hơn.

Tiếp theo, nước thải tự chảy qua bể tách dầu. Bể tách dầu mỡ có tác dụng giữ lại các tạp chất nổi, váng dầu mỡ và các chất hạt có kích cỡ lớn.

Bể Điều Hòa

Nước tự chảy qua bể điều hòa có hệ thống khuấy trộn. Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ khi nào các công trình sau.

Bể Keo Tụ Tạo Bông

Nước thải được đưa qua bể keo tụ tạo bông. Tại đây, được châm hóa chất PAC, Polymer và NaOH. Mục đích của quá trình là làm tăng kích cỡ bông cặn. Sau đó nước được đưa qua bể lắng hóa lý. Các bông cặn được lắng xuống đáy. Phần bùn lắng này sẽ được bơm đến bể chứa bùn.

Bể Lắng Hóa Lý

Nước từ bể lắng hóa lý được bơm lên bể Selector. Bể được thiết kế có các vách ngăn hướng dòng. Để tạo điều kiện tiếp xúc tốt giữa bùn sinh học và các thành phần ô nhiễm hữu cơ. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý nước thải của vi sinh vât trong bể sinh học phía sau.

Nước thải từ bể Selector được dẫn qua bể Aerotank với bùn hoạt tính tuần hoàn.

Bể Hiếu Khí – Aerotank

Tại đây có bổ sung một số chủng vi sinh vật đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí. Không khí được bổ sung bằng máy thổi khí thông qua hệ thống ống phân phối khí ở đáy bể. Đảm bảo lượng oxy hòa tan trong nước thải luôn lớn hơn 2 mg/l.

Sản phẩm của quá trình này chủ yếu là khí CO2 và sinh khối vi sinh vật.

Các sản phẩm chứa nitơ và phospho sẽ được các vi sinh vật hiếu khí chuyển thành dạng NO3-, PO43-. Các chất này tiếp tục bị khử nitrat, phosphat bởi vi sinh vật.

Tiếp theo, nước từ bể Aerotank tự chảy qua bể lắng sinh học

Bể Lắng Sinh Học

Bùn sẽ được lắng tại đây. Bùn một phần sẽ được bơm tuần hoàn vào bể Selector. Lượng bùn dư còn lại sẽ được bơm đến bể chứa bùn.

Bể Khử Trùng

Nước tự chảy qua bể khử trùng. Hóa chất được sử dụng là NaOCl để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh.

Sau đó, nước thải sau hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp được đưa về hồ ổn định. Thải ra nguồn tiếp nhận. Bùn dư từ bể sinh học và bùn keo tụ được dẫn về bể nén bùn. Sau đó cho qua làm khô bùn và được vận chuyển đi chôn lấp.

Công nghệ kết hợp xử lý hóa lý và sinh học, phù hợp với tính chất nước thải đầu vào.

Ưu Nhược Điểm Của Công Nghệ

Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp trên có nhiều ưu điểm như:

Quá trình xử lý đơn giản và ổn định.

Giúp tiết giảm diện tích đất xây dựng và chi phí đầu tư.

Hệ thống có thể dễ dàng nâng cấp khi bị ảnh hưởng bởi tải lượng ô nhiễm đầu vào.

Hệ thống thiết kế hoàn toàn tự động, giảm chi phí vận hành.

Nhược điểm

Với hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp có đầu vào biến động khó kiểm soát.

Đòi hỏi người vận hành phải có kinh nghiệm vận hành hệ thống.

Cần theo dõi các chỉ tiêu thường xuyên.

Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp thông thường cần diện tích rất lớn..

Xử lý nước thải công nghiệp của mỗi ngành khác nhau sẽ áp dụng phương án khác nhau. Ví dụ, xây dựng hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy hải sản cần lưu ý đến công trình tách mỡ. Còn đối với hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất nước giải khát có tính chất lên men. Hệ thống xử lý nước thải chế biến mủ cao su cần chú ý công trình gạn tách mủ… Cần lựa chọn phương án phù hợp để đảm bảo nước thải sau mỗi hệ thống xử lý nước thải công nghiệp đạt quy chuẩn cho phép.

xem thêm bài viêt >> Xử Lý Nước Thải Trại Chăn Nuôi

Hãy liên hệ với Công Ty TNHH Việt Thủy Sinh để được tư vấn trọn gói, nhanh chóng, chi tiết và hiệu quả nhất!

Công ty TNHH Việt Thủy Sinh

Chuyên Xử Lý Nước Thải, Xử Lý Nước Cấp, Xử Lý Khí Thải

Uy tín – Chuyên nghiệp – Hiệu quả –  Nhanh chóng

XU LY NUOC THAI CONG NGHIEP – XU LY NUOC THAI KCN

Hotlline: 0932.422.890  Website: https://thietbimoitruonghcm.com/
Chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp thi công lắp đặt và xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!