0932.422.890

Module Xử Lý Nước Thải Y Tế Công Suất 7-11 m3/Ngày.Đêm

Liên hệ 0932 422 890 để được báo giá tốt hơn.

Model  VTS-yt11M

Vật liệu Thép CT3

Công suất 7-11 m3/ngày đêm

error: Content is protected !!