0932.422.890

Lưới Lọc Rác Tĩnh, Lưới Lọc Dạng Khe, Lưới Lọc Bia, Lưới Nêm

Thiết bị lọc khe, Lưới lọc khe chữ V, lưới nêm, lưới tách rác tĩnh, lưới lọc rác trong máy lược rác tĩnh, máy lược rác trống quay. thiết bị tách cặn và nước.

error: Content is protected !!