0932.422.890

Giáo Trình Công Nghệ và Công Trình Xử Lý Nước Thải Quy Mô Nhỏ – Trần Đức Hạ

Chia sẻ bài viết
Rate this post

Giáo Trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ – Trần Đức Hạ
1. Đặc điểm hệ thống thoát nước thải quy mô nhỏ

1.1. Hệ thống thoát nước thải phân tán

1.2. Hệ thống thoát nước thải cục bộ

2. Số lượng, thành phần và tính chất nước thải của các đối tượng thoát nước quy mô nhỏ

2.1. Các loại nước thải của các đối tượng thoát nước quy mô nhỏ

2.2. Lưu lượng nước thải và chế độ thải nước

2.3. Thành phần và tính chất nước thải

3. Các phương pháp xử lý nước thải

3.1. Mức độ xử lý nước thải

3.2. Lựa chọn phương pháp và công trình XLNT

4. Một sô công trình đặc trưng xử lý nước thải quy mô nhỏ

4.1. Bể tự hoại

4.2. Giếng thấm và bãi lọc ngầm

4.3. Đĩa lọc sinh học

4.4. Aerotank hoạt động gián đoạn theo mẻ (hệ SBR)

5. Sử dụng nước thải và bùn cặn trong nước thải

5.1. Các hệ thống thoát nước kết hợp tái sử dụng nước thải và bùn cặn trong nước thải

5.2. Sử dụng nước thải để nuôi trồng thủy sản và nuôi cá

6. Các quy định chung về quản lý, vận hành các công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ

6.1. Đưa công trình vào hoạt động

6.2. Nguyên tắc quản lý vận hành một số công trình xử lý nước thải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!